Reklamační řád

Úvod Dodání zbožíReklamační řád

Reklamační řád

 

Dle § 1829 odst. 1, občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující je před zasláním zboží na adresu prodávajícího povinen prodejce na tuto skutečnost písemně upozornit /e-mailem nebo odesláním na adresu prodejce/ a musí definovat, které konkrétní zboží bude vracet - jakékoliv neoznámené zásilky nebude prodejce přijímat. Zboží je vždy zasíláno pouze doporučeně na adresu sídla prodejce.

 

Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě, že takto neučiní, nebude na další reklamace brán zřetel. Za škody vzniklé při dopravě nemůže prodávající nést odpovědnost.

Vracené zboží však musí být v zcela původním stavu (zboží nesmí být použito ani žádným způsobem poškozeno) a společně s vraceným zbožím je třeba zaslat také vytištěnou fakturu, která Vám přišla na e-mail.

Před odesláním zásilky s vraceným zbožím je kupující povinen na tuto skutečnost prodávajícího upozornit, nejlépe e-mailem a zároveň definovat konkrétní výčet vraceného zboží (alespoň katalogová čísla a názvy zboží) a způsob finančního vypořádání. Provozovatel nebude přijímat neohlášené zásilky.

 

Způsob reklamace

  • Elektronickou poštou na adresu: info@freshmix.cz
  • Poštou na adresu provozovatele: Ing. Radim Kytnar, Okrajová 47, Havířov – Podlesí 736 01

 

Náležitosti reklamace

  • doložit doklad o vlastnictví zboží - fakturu
  • definovat konkrétní výčet vraceného zboží
  • sdělení o způsobu finančního vypořádání

Situaci je možno řešit dvěmi způsoby:

  1. vrácením hodnoty vraceného zboží na účet/adresu* do 14 dnů od obdržení daného zboží
  2. zápočtem k následující objednávce (hodnota vraceného zboží bude odečtena od vaší následující objednávky)

* V případě zájmu o navrácení částky za vrácené zboží na adresu bude hodnota této částky ponížena o poplatek 35,-, který si Česká pošta za tuto transakci účtuje. Poplatky za převod částky na účet neúčtujeme.

 

Následně kupující odešle vracené zboží doporučeně na adresu sídla provozovatele - Ing. Radim Kytnar, Okrajová 47, Havířov – Podlesí 736 01. Zboží musí být v obalu umožňujícím bezpečnou přepravu. Veškeré náklady spojené s reklamací hradí zákazník.

Prodejce si vyhrazuje možnost ukončit se zákazníkem obchodní vztahy a v budoucnu zákazníka neobsluhovat (po předchozím upozornění) v případě, že prodávající vyhodnotí jednání zákazníka při nákupech a reklamacích jako spekulativní.

 

V souladu se zákonem nelze uplatňovat reklamace na použité zboží po uplynutí 14-ti denní lhůty na vrácení zboží. V souladu se zákonem neposkytuje prodávající záruku na použité zboží. U nového zboží se uplatňuje zákonná lhůta 24 měsíců.

 

Postup reklamace nového zboží:

Je nutno předem kontaktovat prodejce e-mailem s uvedením popisu závady. Zboží zasílejte doporučeně na adresu prodejce (Ing. Radim Kytnar, Okrajová 47, Havířov – Podlesí 736 01) s přiloženou fakturou ze dne prodeje. Reklamace bude vyřízena bez zbytečných prodlev, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

  • Pokud se jedná o běžné opotřebení výrobku či o vady, které vznikly nesprávným používání a udržováním výrobku.
  • Poškozením zboží pří přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí).
  • Bude-li mít nové zboží nějakou vadu, na jejímž základě bude zboží zlevněno, bude tato skutečnost uvedená u popisu zboží. Na reklamaci vady známé již při koupi nebude brán zřetel.

Kontakt

FRESHmix.cz

Okrajová 1411/47, Havířov

tel. 732 831 731

e-mail: info@freshmix.cz

Copyright 2015 - 2022 © freshmix.cz