Obchodní podmínky

Úvod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu FRESH mix.cz

 

Provozovatelem internetového obchodu FRESH mix.cz je Ing. Radim Kytnar, IČ: 02547368, DIČ: neplátce DPH, se sídlem Horní Bludovice 346, 739 37 Horní Bludovice, tel. 732 831 731, e-mail: info@freshmix.cz, zapsán v živnostenském rejstříku evidující magistrát města Havířov pod č.j.: 324/Kr/2014/4 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.freshmix.cz. 

FRESH mix.cz neeviduje tržby z prodeje v e-shopu do elektronické evidence tržeb (EET), jelikož u plateb, které přijímáme, nejsou splněny formální znaky evidované tržby a dle zákona nepodléhá povinnosti EET.

Drobné zkreslení fotografií u odstínů barev může být způsobeno úpravou fotografií, různou světelnou intenzitou, jiným nastavením monitoru počítače atd.

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele (prodávající) a zákazníka (kupujícího). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě FRESH mix.cz

 

1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Každá objednávka, kterou zákazník potvrdí (tzn. vybere si způsob platby a stiskne tlačítko objednat), je považována za závaznou v celém rozsahu. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.
 2. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami internetového obchodu FRESH mix.cz, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů.
 3. Zákazník je povinen uvádět přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou, ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte. Pokud potvrzení o provedené objednávce nedorazilo, zkontrolujte Vámi zadanou e-mailovou adresu v objednávce a neprodleně nás kontaktujte.
 4. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.
 5. Veškeré ceny včetně akčních cen platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné. K ceně zboží bude prodávajícím připočítána částka za dopravu zboží na místo určené kupujícím. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp., případně objednávku zrušit pokud nedojde ke spolupráci ze strany zákazníka.


2. Storno objednávky

 

 1. Kupující nemá možnost sám objednávku stornovat. Storno objednávky provádí pouze prodávající. Všechny objednávky přijaté e-shopem FRESH mix.cz jsou podle výše uvedeného vysvětlení závazné.
 2. Pokud chce kupující objednávku stornovat, oznámí zrušení objednávky co nejrychleji prodávajícímu, buď telefonicky, nebo prostřednictvím e-mailu. Při zrušení objednávky uvede jméno, telefon, e-mail a číslo objednávky. V případě, že storno objednávky obdrží prodávající před odesláním zboží na adresu zákazníka, bude objednávka zrušena bez jakékoliv sankce. Pokud prodávající obdrží storno objednávky až po odeslání zboží na adresu zákazníka, může požadovat náhradu nákladů vynaložených na expedici zboží. Pokud zákazník opakovaně stornuje svou objednávku nebo její část, vyhrazuje si prodávající možnost tohoto zákazníka po předchozím upozornění nadále neobsluhovat.
 3. Objednávka může být stornována také ze strany prodávajícího a to v případě, kdy nelze autorizovat skutečnou identitu kupujícího nebo v případě, že do 7 dnů od potvrzení objednávky není připsána částka na účet  prodávajícího za úhradu zboží, (pouze při platbě převodem - v tomto případě se snažíme nejprve zákazníka kontaktovat).
 4. Dále také v případě, kdy zákazník vědomě nepřevezme dobírkové zásilky během úložní doby České pošty. Méně pravděpodobným důvodem ke stornu objednávky může být ze strany prodávajícího storno z důvodu nemožnosti dodat zboží v daném termínu (technické důvody).

 

3. Dopravní a platební podmínky

 

Cena dopravy

 • Platba předem bankovním převodem.................................59 Kč
 • Platba dobírkou...................................................................109 Kč
 • Při objednávce nad 2499 Kč u platby předem..............doprava ZDARMA
 • Při objednávce nad 2499 Kč u platby na dobírku.........doprava ZDARMA, je nutné zaplatit pouze dobírečné 50 Kč
 • Osobní vyzvednutí (pouze po předchozí dohodě a platbě předem bankovním převodem)..................ZDARMA
 • Balné – pro naše zákazníky zdarma. Nerozhoduje tedy, jak velký balík bude na Vaši objednávku potřeba vytvořit.

Uvedené ceny a způsoby dopravy platí pouze pro dovoz po České republice.

Podmínky pro poštovné zdarma:

Pokud dojde k využití možnosti navrácení některého zboží a celková cena  zboží tak  nedosáhne částky  2499 Kč, bude cena poštovného dodatečně zaúčtovaná do částky za vrácené zboží.

 

 Platební metody

 • Platba předem - zákazník hradí dle výzvy k platbě prostřednictvím bankovního převodu, poštovní složenkou apod. V platebním příkazu je nutné uvést variabilní symbol. Platební instrukce Vám zašleme e-mailem do 24 hodin od přijetí objednávky.
 • Dobírka – Zákazník v tomto případě uhradí za dodané zboží poštovnímu doručovateli /dopravci nebo na poště při přejímání zaslaného balíčku.

 

Expedice

 1. Zboží je prodávajícím expedováno do 3 pracovních dnů. Pokud jsou v objednávce skladové i neskladové produkty je zásilka odeslána na Vaši adresu po kompletaci cca do 5 - 8 pracovních dnů.
  Doba odeslání je počítána od potvrzení přijetí objednávky, v případě platby dobírkou, nebo od připsání platby na účet prodejce, v případě platby bankovním převodem.
 2. Prodejce všechny zásilky odesílá prostřednictvím České pošty jako doporučenou zásilku nebo balík na poštu. Není-li mezi účastníky dohodnuto jinak, odesílá prodávající zboží na adresu, uvedenou v objednávce. Vždy informujeme kupujícího o odeslání zboží na jeho e-mailovou adresu. Daňový doklad – faktura je zaslána zákazníkovi na kontaktní emailovou adresu, kterou zadal při odesílání objednávky.
 3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě, že takto neučiní, nebude na další reklamace brán zřetel. Za škody vzniklé při dopravě nemůže prodávající nést odpovědnost. 
 4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.
 5. Prodávající neručí za pozdní dodání zboží Českou Poštou nebo nedodání výzvy do Vaší schránky - ohledně odeslání balíčku Vás informujeme vždy, proto v případě, že máte pochybnosti o doručení, obraťte se, prosím, nejprve na Vaší dodací poštu. Standardní doba pro uložení balíčku je 15 dní. V případě, že se nám zásilka vrátí ( po uhrazení předem), přesto, že jsme Vás o odeslání balíčku informovali, budou veškeré další náklady na znovu odeslání balíčku požadovány po kupujícím.

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že veškeré objednávky uzavřené na internetovém obchodě FRESH mix.cz jsou závazné a uzavření objednávky je právně srovnatelné s uzavřením kupní smlouvy. U zákazníku, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 500,- Kč. 
 

 

4.Reklamace a odstoupení od smlouvy

 

Dle § 1829 odst. 1, občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující je před zasláním zboží na adresu prodávajícího povinen prodejce na tuto skutečnost písemně upozornit /e-mailem nebo odesláním na adresu prodejce/ a musí definovat, které konkrétní zboží bude vracet - jakékoliv neoznámené zásilky nebude prodejce přijímat. Zboží je vždy zasíláno pouze doporučeně na adresu sídla prodejce (Ing. Radim Kytnar, Horní Bludovice 346, Horní Bludovice 739 37).

Zboží nemůžeme převzít, pokud nebudou splněny následující podmínky:

 1. zboží nesmí být použito ani žádným způsobem poškozeno, musí být v původním stavu (společně s vraceným zbožím je třeba zaslat také vytištěnou fakturu, která Vám přišla na e-mail)
 2. zboží musí být v obalu umožňujícím bezpečnou přepravu
 3. náklady spojené se zasláním zboží zpět k prodejci hradí vždy zákazník
 4. zboží nesmí být zasíláno na dobírku, jakékoliv takto vrácená zásilka nemůže být ze strany prodejce přijata!

 

Zákazník je rovněž povinen sdělit prodejci následné finanční vypořádání:

 1. pokud si zákazník bude přát vrátit peníze za vrácené zboží na účet, přiloží k zásilce číslo bankovního účtu. Prodejce následně nejpozději do 14 dnů převede finanční částku na uvedený účet
 2. pokud si zákazník bude vybírat další zboží, řeší prodejce finanční vypořádání zápočtem - finanční částka za vrácené zboží bude využita jako sleva

Prodejce si vyhrazuje možnost ukončit se zákazníkem obchodní vztahy a v budoucnu zákazníka neobsluhovat (po předchozím upozornění) v případě, že prodávající vyhodnotí jednání zákazníka při nákupech a reklamacích jako spekulativní.

 

V souladu se zákonem nelze uplatňovat reklamace na použité zboží po uplynutí 14-ti denní lhůty na vrácení zboží. V souladu se zákonem neposkytuje prodávající záruku na použité zboží. U nového zboží se uplatňuje zákonná lhůta 24 měsíců.

Postup reklamace nového zboží:

Je nutno předem kontaktovat prodejce e-mailem s uvedením popisu závady. Zboží zasílejte doporučeně na adresu prodejce (Ing. Radim Kytnar, Horní Bludovice 346, Horní Bludovice 739 37) s přiloženou fakturou ze dne prodeje. Reklamace bude vyřízena bez zbytečných prodlev, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak.

 

Reklamace nebude uznána, pokud se jedná o běžné opotřebení výrobku či o vady, které vznikly nesprávným používání a udržováním výrobku nebo vady vzniklé při přepravě. Bude-li mít nové zboží nějakou vadu, na jejímž základě bude zboží zlevněno, bude tato skutečnost uvedená u popisu zboží. Na reklamaci vady známé již při koupi nebude brán zřetel.

 

 

5.Rozpor s kupní smlouvou

 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Podepsáním přepravního listu kupujícím, kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzujete, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy tedy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

 

6.Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu. Toto ustanovení zůstává v platnosti i v případě ukončení činnosti provozovatele internetového obchodu FRESH mix.cz.

7. Zasílání obchodních sdělení

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Souhlas se zasílání obchodních sdělení je možno kdykoliv odvolat.


 

Platnost obchodních podmínek

Obchodní podmínky jsou platné do vydání nových obchodních podmínek. Tyto všeobecné obchodní jsou platné a účinné od 1. března 2022 a nahrazují všechny dosavadní obchodní podmínky.


Kontakt

FRESHmix.cz

Okrajová 1411/47, Havířov

tel. 732 831 731

e-mail: info@freshmix.cz

Copyright 2015 - 2022 © freshmix.cz